NZU - zateplování fasád domů a zeteplování budov

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁN 2015


Výzva nová zelená úsporám k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZU–rodinné domy

- konzultace

- zpracujeme stavební projektovou dokumentaci vč. odborného posudku

-  vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám

- realizujeme zateplení, výměnu oken a dveří
 

 Zpracování stavební projektové dokumentace a energetického hodnocení

 A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

Sledované parametry

Výše podpory- konstrukce

Výše podpory - dokumentaceB. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie

Realizace zateplení, výměna otvorových výplní (oken a dveří)

 Certifikáty

    Cemix  Rockwool  Dektrade