Potravinářský průmysl

Architektonická  a projekční  kancelář-  komplexní projekční činnost   :

Architektonická a projekční kancelář P-spektrum spol. s r.o. Vám nabízí komplexní vypracování projektové dokumentace v potravinářském průmyslu včetně následné inženýrské činnosti - jednání s dotčenými orgány a stavebním úřadem.
 

Stupně projektové dokumentace

Projekce potravinářské výroby vč technologie

Projekční činnost- projektová dokumentace obsahuje dle požadavku investora např. :


- Zaměření stávajícího stavu objektu
- Stavebně technický průzkum
- Komplexní projektová dokumentace
- Inženýrská činnost
      -  vyjádření správců sítí
      - stanoviska dotčených orgánů
      - zastupování před stavebním úřadem


- radonové měření, hydrogeologický posudek, výškopis a polohopis
- studie, stavební,technické a technologické řešení
- studie proveditelnosti

- výjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu
- průkaz energetické náročnosti budovy PENB
- hluková studie, studie oslunění, zastínění
- rozptylová studie

- technologicko výrobní část
- stavebně architektonickou část
- statickou část
- požárně bezpečnostní řešení
- technické zařízení budov
- elektro-silnoproud
- VZT-vzduchotechnické zařízení
- Chlazení, mražení
- ZTI-zdravotechnické zařízení
- ÚT-vytápění
- Rozvod tlakového vzduchu
- EPS-elektropožární signalizace,  EZS a další.
- zpevněné plochy, komunikace, parkovací stání
- přípojky vody, plynu, elektro
- hlavní vodovodní, plynové, kanalizační  řady

- další dle požadavku investora
 

 

p-spektrum  

 

STAVEBNĚ PROJEKČNÍ-ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
P-spektrum spol. s r.o. 
atelier Jílkova 52, Brno

Design © by Office and IT
TOPlist